Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Průvodce plastickou operací Zvětšení a modelace prsou

 Přečtěte si, co vás čeká...

Před zákrokem

Vyberte si plastického chirurga a přijďte na konzultaci

Prvním důležitým krokem je úvodní konzultace s chirurgem, kterého si sama vyberete. Povíte lékaři, jaká je vaše představa o výsledku zákroku, a společně najdete nejvhodnější způsob, jak ho dosáhnout. S lékařem proberete i nejvhodnější možnost úpravy vašich prsou. Nejčastěji prováděným zákrokem je na naší klinice augmentace, tedy zvětšení prsou implantáty, nebo augmentace včetně modelace prsou. 

Na konzultaci se dozvíte všechny potřebné informace o průběhu těchto zákroků, pooperačním hojení i o případných rizicích. Zároveň si prohlédnete i různé typy, tvary, velikosti implantátů a dozvíte se, jaké jsou možnosti jejich zavedení. Doma si také předem můžete prohlédnout fotografie našich klientek před a po zákroku.

Vyberete si implantáty, domluvíte se na termínu operace

Konzultace je zcela nezávazná, ale v případě zájmu o zákrok se můžete s lékařem rovnou domluvit nejen na vhodných prsních implantátech a na způsobu jejich vložení (případně na augmentaci včetně modelace, pokud je to potřeba), ale i na termínu komplexního předoperačního vyšetření a na dni podstoupení operace.

Jak si vybrat správné implantáty? Jejich volba se bude odvíjet od velikosti vašeho hrudníku, objemu prsou, stavu kůže a řadě dalších parametrů. Lékař vám s výběrem samozřejmě poradí. Prioritou bude vaše spokojenost a přirozený výsledek. 
 

Týden před zákrokem dejte pozor na léčiva

Pokud užíváte preparáty obsahující kumariny, poraďte se minimálně týden před zákrokem s lékařem, který Vám je předepsal, o jejich vysazení nebo o nahrazení heparinem. 
Užíváte-li dlouhodobě kyselinu acetylsalicylovou (Aspirin, Anopyrin, Godasal, Thomapyrin), ibuprofen (Ibalgin, Brufen), naproxen (Nalgesin), vitamin E, vysaďte je rovněž minimálně týden před zákrokem.
Neužívejte ani žádné jiné léky, které tyto účinné látky obsahují. Tyto léky mají vliv na srážlivost krve a mohou vést ke zvýšenému krvácení při operaci i po ní. V případě nutnosti je můžete po poradě s lékařem nahradit jinými analgetiky. 

Užíváte-li léky ze skupiny tricyklických antidepresiv (Nortrilen, Melipramin, Anafranil apod.), informujte o této skutečnosti svého operatéra a anesteziologa.

Před operací zkontrolujeme váš zdravotní stav

Vaše tělo musí být před zákrokem v dobré kondici a naprosto zdravé, aby operace i doba hojení probíhala v pořádku. To zjistíme komplexním předoperačním vyšetřením. 
Provedeme vám biochemické vyšetření krve, EKG i chemické a sedimentační vyšetření moči.
Dále je před plastickou operací poprsí nutné podstoupit sonografii prsou. Veškerá tato vyšetření ovšem podstoupíte přímo na našich klinikách a jsou již zahrnuta v ceně zákroku. Nečekají vás proto žádné výdaje navíc.
 

Část přípravy bude i na vás

Od půlnoci před zákrokem nic nejezte, nepijte a nekuřte. 
Obličej ani tělo si ničím nepotírejte, nemělo by být mastné. Nenatírejte se tedy žádnými pleťovými ani tělovými krémy či mastmi, přijďte nenalíčené a nepoužijte ani parfém. 
Přineste si všechny své léky, které pravidelně užíváte, náhradní spodní prádlo a hygienické potřeby. Vše ostatní potřebné – ručník, žínku, košili, župan, přezůvky, ložní prádlo atd. – vám na klinice připravíme.

1 týden přísný klidový režim

4–8 týdnů speciální elastická podprsenka bez kostice

Za 1–3 týdny do práce

Za 2 měsíce sport

Během výkonu

Jizvička obvykle nepřesáhne 5 cm a bývá málo vidět

Zvětšení poprsí probíhá v celkové anestezii. Chirurg nejprve provede řez na předem dohodnutém místě – tedy buď v podprsní rýze nebo kolem prsního dvorce. Řez bude dlouhý okolo 5 cm a lékař jej samozřejmě provede tak, aby byla jizvička po operaci co nejméně nápadná. V místě řezu pak chirurg vytvoří jakousi kapsičku, do které za prsní tkáň nebo pod svaly hrudní stěny vloží implantát. Po operaci lékař ještě zavede drény, které budou operovanou oblast první dny čistit. 

Prsa si můžete nechat zvětšit nebo třeba jen vymodelovat

Některé ženy – často maminky po porodu a době kojení – však vyžadují augmentaci poprsí s modelací nebo si přejí podstoupit samotnou modelaci, která jejich prsa vytvaruje, zpevní a pozvedne, ale nezmění jejich velikost. V případě těchto dvou modelačních zákroků provádí chirurg řez kolem prsního dvorce, po němž na prsou zůstává jizva ve tvaru kotvy. Při těchto zákrocích také může v některých případech dojít k narušení mlékovodů. Na takové riziko však lékaři naše klientky upozorňují už při samotné konzultaci zákroku. Po modelaci prsou je kojení možné v plné, nebo v ojedinělých případech v omezené míře.

Augmentace trvá zhruba hodinu, modelační zákroky 2krát tolik

Doba trvání zákroku se odvíjí od zvolené metody. Podstoupíte-li samotnou augmentaci, tedy zvětšení poprsí pomocí implantátů, zůstanete na sále přibližně hodinu. V případě augmentace včetně modelace nebo i samotné modelace se však doba zákroku obvykle zdvojnásobí – operace trvá přibližně 2 hodiny.
 

Pobyt na klinice

Hospitalizace trvá den či dva

Po zákroku s námi zůstanete 1–2 dny na klinice. Přesnou délku hospitalizace určí lékař. Pokud bydlíte ve stejném městě, kde se nachází naše klinika, rádi vás po zákroku zdarma odvezeme domů. V opačném případě se prosím domluvte s někým ze svých blízkých na odvozu, protože po operaci nebudete moci řídit.

Možným komplikacím důsledně předcházíme

V průběhu operace nebo po ní mohou nastat některé komplikace. Patří k nim infekce operační rány nebo v okolí implantátu. Asi nejvážnější možnou komplikací je pak plicní embolie v průběhu operace, proti které ale podnikáme řadu preventivních opatření a radíme klientkám dočasně vysadit léky zvyšující srážlivost krve. 

Problém může nastat také při hojení. Během rekonvalescence může jizva na prsou zbytnět a vystoupnout. Po uplynutí určité doby od podstoupení zákroku vám může pomoct některé z našich dermatologických ošetření. Plastický chirurg vás odkáže na naši dermatologii, kde vám vzhled jizvičky upraví. 

Kontraktury a seromy potkají jen minimum pacientek

V zanedbatelném množství případů se může kolem implantátu vytvořit jakýsi obal, který zbytní a změní se v silnou a tuhou kapsulu. Tomuto jevu říkáme kapsulární kontraktura, kterou doprovází bolestivost a zatvrdnutí prsu. Kontraktuře ale dokážeme předcházet nebo její projevy minimalizovat.

Pokud má klientka poškozenou či zjizvenou kůži na prsou například po ozařování, může vlivem jejího napínání dojít k ztenčování kůže a nakonec k prasknutí a vypuzení implantátu. Zvětšení a bolestivost prsu po operaci pak může způsobit serom – tekutina, která se rovněž může v některých případech utvořit v okolí implantátu. Nejčastěji však k seromu dojde, pokud se klientka po operaci příliš namáhá nebo se nějak zraní. 

Dodržujte klidový režim

Při porušování klidového režimu se kolem implantátu může například vytvořit krevní sraženina nebo dojde k posunu implantátu a k vzniku asymetrie prsou. 

Se všemi výše uvedenými komplikacemi se však na klinice nesetkáváme buď vůbec, nebo skutečně jen velmi zřídka. K úspěšnosti operace přispívá komplexní předoperační vyšetření, implantáty nejvyšší kvality, které na našich klinikách používáme, a do třetice i zkušenosti našich plastických chirurgů, kteří na klinice provádějí více než 1000 plastických operací prsou ročně.

Po návratu domů

V době rekonvalescence dbejte pokynů lékaře

Po operaci dostanete speciální elastickou podprsenku bez kostice. Noste ji důsledně po dobu 4–8 týdnů po zákroku, dbejte konkrétních pokynů lékaře. První týden také dodržujte přísný klidový režim. Nechoďte do práce, neřiďte auto, neohýbejte se, nezvedejte těžké předměty (ani děti) a celkově své paže nenamáhejte žádnými prudkými a náročnými pohyby. Vhodná je pouze opatrná chůze. Podle typu povolání se můžete po 1–3 týdnech vrátit do práce. Přibližně po 2 měsících opět můžete sportovat.

Čekají vás 3 pooperační kontroly

Týden po zákroku přijdete na první kontrolu, po dalších 3 týdnech na druhou a po 3 měsících na poslední. Pokud jsme zvětšovali prsa implantáty, doporučujeme vám každý rok chodit na kontrolní sonografické vyšetření prsou, abyste měla jistotu, že je s vaším poprsím vše v pořádku.

Prsa se stabilizují po 2–3 měsících

Zvětšení poprsí je samozřejmě viditelné ihned po operaci. Počítejte ale s pooperačními otoky, které poprsí dočasně ještě trochu zvětší. Konečný stav proto můžete posoudit po 2–3 měsících po operaci.


Dlouhodobě

Kvalitní implantáty vám vydrží na celý život

V dnešní době jsou implantáty již natolik kvalitní, že klientce dovedou sloužit prakticky celý život. Určitou korekci prsou a opakování zákroku někdy vyžadují spíše mladé maminky, kterým se prsa výrazně změní po porodu a době kojení. Dalším možným důvodem opakování operace bývá i radikální úbytek na váze nebo vážná nehoda. Výjimečně se také stává, že klientka zatouží po výměně implantátů za větší.

Za 1 rok od podstoupení plastické operace poprsí byste měla opět přijít na sonografii prsou a v tomto intervalu na vyšetření dál pravidelně docházet. Veškerá další preventivní sonografická vyšetření prsou můžete podstoupit přímo na našich klinikách. 
 

Vaše proměny

Přijďte na
nezávaznou konzultaci

Volejte 

800 254 642